Menu

logotyp

Zabiegi i konsultacje

Zajmuję się diagnostyką i chirurgicznym leczeniem nowotworów, w tym nowotworów przewodu pokarmowego, raka piersi, mięsaków tkanek miękkich, czerniaka. Prowadzę leczenie trudnych przypadków onkologicznych, takich jak wznowa miejscowa nowotworów przewodu pokarmowego oraz przerzuty do otrzewnej raka jelita grubego, raka żołądka, raka jajnika, oraz nowotworów otrzewnej: śluzaka otrzewnej i międzybłoniaka otrzewnej.

Proponuję pomoc w zakresie całościowej opieki onkologicznej począwszy od diagnostyki i rozpoczęcia leczenia poprzez prowadzenie obserwacji po leczeniu i interwencji w razie wznowy miejscowej lub wystąpienia przerzutów odległych.

Osobom z niespecyficznymi, niepokojącymi objawami klinicznymi proponuję konsultacje oraz diagnostykę w celu identyfikacji źródła problemu. Osobom szukających drugiej specjalistycznej opinii lekarskiej oferuję konsultacje i ewentualne dalsze prowadzenie diagnostyki i leczenia.

Pacjentom z przerzutami do otrzewnej proponuję konsultacje w zakresie oceny możliwości zastosowania specjalistycznego leczenia (HIPEC – dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii).

Pacjentom po pierwotnym leczeniu radykalnym proponuję konsultacje w zakresie zindywidualizowanej, szczegółowej oceny ryzyka niepowodzenia leczenia i kwalifikację do Programu Indywidualnej Opieki Pooperacyjnej.

Osobom chcącym zadbać o zdrowie i zainteresowanym szczegółową, zindywidualizowaną, specjalistyczną profilaktyką onkologiczną proponuję badania w ramach Programu Profilaktyki Onkologicznej (osobny Program dla kobiet i dla mężczyzn) - zarówno w zakresie podstawowym jak i całościowym.

prof. Tomasz Jastrzębski - kontakt telefoniczny:
502 377 792
prof. Tomasz Jastrzębski - kontakt e-mail:
jasek@post.pl
Rejestracja telefoniczna - na wizyty w Centrum Medgart
58 550 73 33

Konsultacje w zakresie chirurgii onkologicznejDiagnostyka i programy badań profilaktycznych:Leczenie chirurgiczne nowotworów w zakresie:

 • Rak piersi (chirurgia gruczołu piersiowego i węzłów chłonnych, w tym biopsja węzłów wartowniczych)
 • Rak jelita grubego
 • Rak żołądka
 • Czerniak
 • Mięsaki tkanek miękkich
 • Zmiany nienowotworowe


Leczenie wysokospecjalistyczne nowotworów wtórnych i nowotworów otrzewnej:

 • Przerzuty raka jelita grubego do otrzewnej
 • Przerzuty raka żołądka do otrzewnej
 • Przerzuty raka jajnika do otrzewnej
 • Międzybłoniak otrzewnej
 • Śluzak rzekomy otrzewnej
 • Operacyjne leczenie wznowy nowotworów w obrębie jamy brzusznej
 • Współpraca z innymi lekarzami prowadzącymi leczenie (onkolodzy kliniczni, radioterapeuci) w celu osiągnięcia jak najlepszych wyników leczenia


Kompleksowe przygotowanie do zabiegu i prowadzenie poszpitalne pacjentów z chorobą nowotworową

 • Kwalifikacja do leczenia
 • Ocena zagrożeń związanych z leczeniem
 • Nadzór nad procesem leczenia


Leczenie ambulatoryjne:

 • Zabiegi operacyjne w znieczuleniu miejscowym
 • Specjalistyczne, kompleksowe leczenie ran i odleżyn
 • Zabiegi diagnostyczne (np. wycinanie znamion skórnych do oceny histopatologicznej, biopsje cienkoigłowe i gruboigłowe nowotworów piersi i guzów tkanki podskórnej, inne)