Menu

logotyp

O mnie - czym się zajmuję

prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski

Zajmuję się diagnostyką i chirurgicznym leczeniem nowotworów, w tym nowotworów przewodu pokarmowego, raka piersi, mięsaków tkanek miękkich, czerniaka.

Prowadzę leczenie trudnych przypadków onkologicznych, takich jak wznowa miejscowa nowotworów przewodu pokarmowego oraz przerzuty do otrzewnej raka jelita grubego, raka żołądka, raka jajnika, oraz nowotworów otrzewnej: śluzaka otrzewnej i międzybłoniaka otrzewnej.

Dzięki nowoczesnej wiedzy stosuję w diagnostyce i leczeniu nowotworów takie metody, jak biopsja płynna, ocena wrażliwości tkanki nowotworowej na cytostatyki, badania genetyczne zarówno w zakresie diagnostyki jak i profilaktyki. Badania te prowadzone są we współpracy z ośrodkami zagranicznymi z Niemiec, Belgii i Włoch.

Członkostwo w organizacjach naukowych

ESSO - European Society of Surgical Oncology
SOGI - Peritoneal Surface Oncology Group International
EORTC - European Organization for Research and Treatment of Cancer
COST - European Cooperation in Science & Technology
TChP - Towarzystwo Chirurgów Polskich
PTChO - Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej
Polski Klub Koloproktologii
PTO - Polskie Towarzystwo Onkologiczne
logotyp

Gdzie pracuję i operuję:

Klinika Chirurgii Onkologicznej - Gdański Uniwersytet Medyczny
operacje z zakresu chirurgii onkologicznej
Klinika Ginekologii Onkologicznej - Gdański Uniwersytet Medyczny
operacje cytoredukcyjne nowotworów narządu rodnego
Szpital Brzeziny Sp. z o.o.
operacje cytoredukcyjne w połączeniu z procedurą HIPEC
Specjalistyczna praktyka lekarska - w Centrum Medycznym Medgart
konsultacje w zakresie diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych oraz w zakresie chirurgii ogólnej i onkologicznej

Ważniejsze osiągnięcia naukowo-lecznicze:

1996
Opublikowanie pierwszej w Polsce pracy z zakresu węzła wartowniczego w leczeniu czerniaka.
1998
Izolowana chemioterapia perfuzyjna w zaawansowanym miejscowo czerniaku oraz mięsaku tkanek miękkich – pierwszy zabieg tego typu w Polsce.
1999
Zastosowanie oznaczania węzła wartowniczego w raku piersi metodą skojarzoną barwnikowo-izotopową z wykorzystaniem limfoscyntygrafii i śródoperacyjnej oceny za pomocą gamma-kamery (metoda pozwalająca zaoszczędzić regionalne węzły chłonne w raku piersi nie narażając w ten sposób chorej na powikłania obrzęku kończyny).
1999
Dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii (DCPH) w przypadku przerzutów raka jelita grubego i żołądka do otrzewnej – pierwszy zabieg tego typu w Polsce.
2004
Wprowadzenie zabiegów oszczędzających pachę (metodą oceny węzła wartownika) jako zabiegów wykonywanych rutynowo.
2005
Współpraca z EORTC (European Organization for Research and Treatment of Cancer) w dziedzinie chirurgicznego leczenia raka piersi.
2013
Współpraca z międzynarodową organizacją ds. leczenia nowotworów otrzewnej (PSOGI)
2014
Przyjęcie do zespołu Sugarbaker Oncology Associates, Washington Cancer Institute
2016
Redakcja (wspólnie z prof. W.Polkowskim) podręcznika "Chirurgia cytoredukcyjna i HIPEC w leczeniu nowotworów otrzewnej"
2019
Przewodniczący Sekcji Nowotworów Otrzewnej przy Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej
logotyp

Biogram

Dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski urodził się w roku 1964 w Gdańsku. W 1983 r. ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Pniewskiego i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Od II roku studiów związał się z Kliniką Chirurgii Onkologicznej, w której, po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny w 1989 roku, pracuje do dnia dzisiejszego.

Staże podyplomowe odbył w klinikach chirurgicznych i gastroenterologicznych Akademii Medycznej w Gdańsku, zaś wiedzę praktyczną poszerzał m.in. w trakcie zagranicznych staży w Clinica Chirurgica Generale w Florencji w latach 1994 i 1996 oraz w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Medycznego w Amsterdamie w 1998 roku. W roku 2007 uzyskał stopień dr hab. med., a w 2015 - tytuł profesora nadzwyczajnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureat konkursu Forbes: Profesjonaliści 2014.

Jako pierwszy w Polsce wykonał zabieg biopsji węzła wartowniczego w czerniaku, oraz węzła wartowniczego w raku piersi metodą barwnikową. Od 1999 roku zajmuje się leczeniem trudnych przypadków onkologicznych, takich jak wznowa miejscowa nowotworów przewodu pokarmowego oraz przerzuty do otrzewnej raka jelita grubego, raka żołądka, raka jajnika, oraz nowotworów otrzewnej: śluzaka otrzewnej i międzybłoniaka otrzewnej.

Wprowadził jako pierwszy w Polsce metodę leczenia przerzutów do otrzewnej - HIPEC: dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii. Zajmuje się także diagnostyką chorób nowotworowych oraz profilaktyką zachorowań na choroby nowotworowe, realizując autorski program badań profilaktycznych. Jest zaangażowany w tworzenie i prowadzenie portali informacyjnych dla pacjentów z choroba nowotworową oraz wszystkich osób szukających wiedzy na temat onkologii: www.onkonet.pl