main banner

Ocena wrażliwości tkanki nowotworowej na cytostatyki

Ocena wrażliwości tkanki nowotworowej na leki cytostatyki pozwala na określenie, który z leków przeciwnowotworowych jest skuteczny, a który nie działa z powodu oporności na jego działanie. Pozwala to wyeliminować stosowanie nieskutecznych leków przeciwnowotworowych, szczególnie w sytuacji, gdy pomimo stosowania różnych schematów chemioterapii nie udaje się zahamować rozwoju choroby.

Zastosowanie określonych leków przeciwnowotworowych, zarówno w monoterapii jak i w skojarzeniu z innymi lekami, opiera się na wynikach badań dużych grup chorych, w których oceniono, że dany schemat leczenia wykazuje najwyższą skuteczność w odniesieniu do badanej grupy chorych. Skuteczność działania leków przeciwnowotworowych na poziomie 60% oznacza, że u 6 na 10 chorych lek wykaże aktywność przeciwnowotworową, bez określenia jednak, czy będzie to zmniejszenie masy guza czy zahamowanie jego wzrostu. Ze względu na brak innych, oficjalnie uznanych sposobów oceniających działanie leków stosowanych w chemioterapii systemowej, ocenione w taki sposób schematy leczenia są najbardziej racjonalnymi i przynoszącymi największe korzyści.

Pojawienie się leków, mających określony punkt uchwytu na powierzchni komórki nowotworowej pozwoliło wyodrębnić grupy chorych, które odniosą korzyść z zastosowania tych leków. Dotyczy to m.in. takich nowotworów jak rak piersi (receptory estrogenowe i progesteronowe, receptory HER2), rak jelita grubego (mutacja genu KRAS), guzy stromalne GIST (mutacja w genie c-kit) i wiele innych.

Ta forma terapii nosi nazwę "Terapii celowanej". To właśnie "celowanie" w konkretne komórki nowotworowe pozwala na uzyskanie dobrego efektu leczniczego, czego nie zawsze możemy spodziewać się po klasycznej chemioterapii. Badanie oznaczające wrażliwość tkanki nowotworowej na cytostatyki jest formą oceny skuteczności konkretnego leku przeciwnowotworowego na konkretną, własną tkankę nowotworową chorego. Pomimo braku szeroko zakrojonych badań w tym kierunku, coraz częściej badanie to jest wykonywane.

Ma zastosowanie m.in. w ocenie wrażliwości tkanki nowotworowej na cytostatyki stosowane w procedurze dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) - leczeniu pierwotnych i wtórnych (przerzutowych) nowotworów otrzewnej, takich jak śluzak otrzewnej, przerzuty do otrzewnej raka jelita grubego, raka żołdaka czy raka jajnika. Wyniki badania są coraz częściej brane pod uwagę przy planowaniu chemioterapii systemowej różnych nowotworów, w sytuacji, gdy standardowe schematy leczenia zostały wyczerpane i brak jest jasnych wytycznych co do dalszego leczenia systemowego.

Technika badania: Pobranie materiału tkankowego odbywa się na sali operacyjnej, w warunkach znieczulenia ogólnego. Bezpośrednio po pobraniu, materiał jest umieszczany w probówce z płynem odżywczym i pocztą kurierską przesyłany do Instytutu Badań Molekularnych w Niemczech. Wynik badania jest dostępny w ciągu 6 dni.

Rejestracja online: www.medgart.pl
Rejestracja telefoniczna: 58 550 7 333, tel. kom. 502 377 792

Kompletna lista publikacji naukowych autora strony jest dostępna pod poniższym linkiem:

Celem wyszukania publikacji autora strony w polu "autor" proszę wpisać "Jastrzębski T".

link do Onkonet.pl link do Cancer Surgery
przycisk1 włączony przycisk2 włączony przycisk3 włączony przycisk4 włączony przycisk5 włączony link end włączony link skal włączony