main banner
image of Tomasz Jastrzębski

Dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski urodził się w roku 1964 w Gdańsku. W 1983 r. ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Pniewskiego i rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku. Od II roku studiów związał się z Kliniką Chirurgii Onkologicznej, w której, po uzyskaniu dyplomu lekarza medycyny w 1989 roku, pracuje do dnia dzisiejszego.

Staże podyplomowe odbył w klinikach chirurgicznych i gastroenterologicznych Akademii Medycznej w Gdańsku, zaś wiedzę praktyczną poszerzał m.in. w trakcie zagranicznych staży w Clinica Chirurgica Generale w Florencji w latach 1994 i 1996 oraz w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Medycznego w Amsterdamie w 1998 roku. W roku 2007 uzyskał stopień dr hab. med., a w 2015 - tytuł profesora nadzwyczajnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Laureat konkursu Forbes: Profesjonaliści 2014.

Zainteresowania zawodowe związane są z diagnostyką i chirurgicznym leczeniem nowotworów. Jako pierwszy w Polsce wykonał zabieg biopsji węzła wartowniczego w czerniaku, oraz węzła wartowniczego w raku piersi metodą barwnikową. Od 1999 roku zajmuje się leczeniem trudnych przypadków onkologicznych, takich jak wznowa miejscowa nowotworów przewodu pokarmowego oraz przerzuty do otrzewnej raka jelita grubego, raka żołądka, raka jajnika, oraz nowotworów otrzewnej: śluzaka otrzewnej i międzybłoniaka otrzewnej.

Wprowadził jako pierwszy w Polsce metodę leczenia przerzutów do otrzewnej - HIPEC: dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii. Zajmuje się także diagnostyką chorób nowotworowych oraz profilaktyką zachorowań na choroby nowotworowe, realizując autorski program badań profilaktycznych. Realizując te projekty jest zaangażowany w tworzenie i prowadzenie portali informacyjnych dla pacjentów z choroba nowotworową oraz wszystkich osób szukających wiedzy na temat onkologii: www.onkonet.pl i www.terapiaizdrowie.pl

Kompletna lista publikacji naukowych autora strony jest dostępna pod poniższym linkiem:

Celem wyszukania publikacji autora strony w polu "autor" proszę wpisać "Jastrzębski T".

link do Onkonet.pl link do Cancer Surgery
przycisk1 włączony przycisk2 włączony przycisk3 włączony przycisk4 włączony przycisk5 włączony link end włączony link skal włączony