Menu

logotyp

prof. nadzw. dr hab. n. med. Tomasz Jastrzębski

Zajmuję się diagnostyką i chirurgicznym leczeniem nowotworów, w tym nowotworów przewodu pokarmowego, raka piersi, mięsaków tkanek miękkich, czerniaka.

Prowadzę leczenie trudnych przypadków onkologicznych, takich jak wznowa miejscowa nowotworów przewodu pokarmowego oraz przerzuty do otrzewnej raka jelita grubego, raka żołądka, raka jajnika, oraz nowotworów otrzewnej: śluzaka otrzewnej i międzybłoniaka otrzewnej.

Dzięki nowoczesnej wiedzy stosuję w diagnostyce i leczeniu nowotworów takie metody, jak biopsja płynna, ocena wrażliwości tkanki nowotworowej na cytostatyki, badania genetyczne zarówno w zakresie diagnostyki jak i profilaktyki. Badania te prowadzone są we współpracy z ośrodkami zagranicznymi z Niemiec, Belgii i Włoch.

  Więcej

logotyp

Zabiegi i konsultacje

Proponuję pomoc w zakresie całościowej opieki onkologicznej począwszy od diagnostyki i rozpoczęcia leczenia poprzez prowadzenie obserwacji po leczeniu i interwencji w razie wznowy miejscowej lub wystąpienia przerzutów odległych.

Osobom z niespecyficznymi, niepokojącymi objawami klinicznymi proponuję konsultacje oraz diagnostykę w celu identyfikacji źródła problemu. Osobom szukających drugiej specjalistycznej opinii lekarskiej oferuję konsultacje i ewentualne dalsze prowadzenie diagnostyki i leczenia.

Pacjentom z przerzutami do otrzewnej proponuję konsultacje w zakresie oceny możliwości zastosowania specjalistycznego leczenia (HIPEC – dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii).

Pacjentom po pierwotnym leczeniu radykalnym proponuję konsultacje w zakresie zindywidualizowanej, szczegółowej oceny ryzyka niepowodzenia leczenia i kwalifikację do Programu Indywidualnej Opieki Pooperacyjnej.

  Więcej

logotyp

Doświadczenie zawodowe

Studia medyczne odbyłem na Wydziale Lekarskim Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, z którym jestem związany do dzisiaj. Specjalistyczne staże chirurgiczne odbyłem w licznych klinikach uniwersyteckich w kraju i zagranicą, w tym w Clinica Chirurgica Generale w Florencji oraz w Klinice Chirurgicznej Uniwersytetu Medycznego w Amsterdamie.

W roku 2007 uzyskałem stopień dr hab. med., a w 2015 - tytuł profesora nadzwyczajnego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w dziedzinie chirurgii.

Zainteresowanie nowoczesnymi sposobami diagnostyki i leczenia zaowocowało wykonaniem przeze mnie po raz pierwszy w Polsce zabiegu biopsji węzła wartowniczego w czerniaku oraz węzła wartowniczego w raku piersi metodą barwnikową.

Zainteresowanie chirurgią nowotworów jamy brzusznej, w tym nawotworów przewodu pokarmowego i narządu rodnego doprowadziło do wprowadzenia nowoczesnych sposobów leczenia, w tym dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii (HIPEC) www.hipec.pl

Zdobyte doświadczenie chirurgiczne wykorzystuję do leczenia chorych w trudnych sytuacjach onkologicznych, takich jak wznowa miejscowa nowotworów przewodu pokarmowego oraz przerzuty do otrzewnej raka jelita grubego, raka żołądka, raka jajnika, oraz nowotworów otrzewnej: śluzaka otrzewnej i międzybłoniaka otrzewnej.

  Więcej

Praktyka lekarska - gdzie i kiedy przyjmuję

Prywatnie przyjmuję pacjentów w ramach specjalistycznej praktyki lekarskiej w gabinecie działającym w Centrum Medycznym Medgart w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 po uprzedniej rejestracji telefonicznej pod numerem 58 55073 33.

Udzielam konsultacji medycznych z zakresu diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych, wykonuję zabiegi diagnostyczne oraz zabiegi operacyjne w znieczuleniu miejscowym.

  Więcej